Digitale abonnementen - best practices en succesfactoren

Donderdag 2 februari 2023: Digitale abonnementen - best practices en succesfactoren

In deze online bijeenkomst deelt een aantal uitgevers hun kennis over en ervaringen met digitale abonnementen vanuit verschillende perspectieven. Vragen en onderwerpen die daarbij centraal staan zijn:

  • Wat bied je wel en wat niet (bundeling)?

  • Wat geef je vrij en wat zet je achter de betaalmuur (prijsbeleid)?

  • Hoe verkoop je het (werving) en hoe behoud je klanten (retentie)?

  • Welke experimenten zijn er gedaan, welke keuzes zijn gemaakt en waarom (geleerde lessen)?

We verdiepen interactief met elkaar op actuele uitgangspunten en casussen.

Digitale abonnementen programma in PDF volgt nog.