Privacybeleid de Mediafederatie

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als u zich heeft aangemeld voor het gebruik van de diensten van de Mediafederatie of als geïnteresseerde.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Mediafederatie. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Mediafederatie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen kan worden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De Mediafederatie respecteert de privacy van u als gebruiker van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens van u als medewerker van een lidbedrijf, dat aangesloten is bij een van de brancheorganisaties (GAU. GEU, MMA, MVW of NDP Nieuwsmedia) om u in het kader van het lidmaatschap te informeren, verzoeken te verwerken en/of vragen te beantwoorden. Als betrokkene heeft u altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken of om uzelf af te melden.

De gegevens die wij verwerken zijn de volgende:

  • bedrijfsnaam;

  • naam;

  • functie;

  • e-mailadres;

  • telefoonnummer;

  • adres.

De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de Mediafederatie beschikt.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als medewerker van een lidbedrijf van één van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties (GAU, GEU, MMA, MVW of NDP Nieuwsmedia) of als geïnteresseerde, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u informatie te kunnen sturen over onze activiteiten. Met deze aanmelding geeft u ons toestemming om u deze informatie te mogen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de Mediafederatie beschikt.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of een ander bericht aan ons stuurt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens om het mogelijk te maken om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover de Mediafederatie beschikt.

Cookies

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De website maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen en beveiligde servers van de Mediafederatie. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Deze rapporten zijn alleen bedoeld voor intern gebruik.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De Mediafederatie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  •  verzenden van de nieuwsbrief;

  •  bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  •  informeren over onze diensten en evenementen;

  •  afleveren van eventuele goederen en/of diensten.

Derden

De informatie wordt niet zonder voorafgaande toestemming met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie binnen de Mediafederatie en/of aangesloten brancheorganisaties gedeeld worden. De werknemers van de Mediafederatie zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Wij controleren regelmatig of wij nog aan deze privacyverklaring voldoen. Eventuele aanpassingen van regelgeving en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Conform de wet bieden wij de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te (laten) passen of om u af te melden voor mailings. Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om u van dienst zijn.

Klachten

In geval van klachten kunt u een e-mail sturen aan info@mediafederatie.nl. Uiteraard heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Voor vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:
de Mediafederatie
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
telefoon: 020 430 91 52
e-mail: info@mediafederatie.nl