Sociaal beleid & HR

Binnen Sociaal Beleid en HR staat het verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis centraal. De opgebouwde kennis moet leiden tot een krachtige collectieve belangenbehartiging op sociaal en arbeidsvoorwaardelijk gebied.

Binnen de Mediafederatie worden nieuwe en wettelijke ontwikkelingen gevolgd en waar nodig vertaald naar sociaal beleid. De Mediafederatie is aangesloten bij VNO/NCW, MKB Nederland en AWVN.

Belangrijke dossiers zijn onder meer: Wet DBA (freelancers), Wet Werk en Zekerheid, pensioenen, convenanten met de belastingdienst (bezorgers, modelovereenkomst/eigen verklaring, gratis krant), gezond uitgeven!, opleidingen en werkkostenregeling.

Binnen Sociaal beleid en HR ligt de focus vooral op dienstverlening en kennisdeling.
Voor vragen over overleg met ondernemingsraden, competentieontwikkeling, functiebeschrijvingen, functiewaardering, reorganisaties, transities, sociale plannen, talentontwikkeling, etc. kunnen brancheorganisaties en hun individuele lidbedrijven bij de Mediafederatie terecht.
De Mediafederatie beschikt over een pool aan HR-deskundigen die bedrijven, die meer ondersteuning wensen, kunnen bijstaan. Het opbouwen van deze pool en het onderhouden ervan is een van de taken van de Mediafederatie.
Eens per kwartaal vindt een P&O/Deskundigenoverleg plaats waarin kennis wordt gedeeld met arbeidsvoorwaarden-/HR-deskundigen uit de bij de brancheorganisaties aangesloten lidbedrijven.

Alle cao-zaken worden geregeld vanuit de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). Voor vragen over de interpretatie en de uitvoering van de cao kunt u terecht bij de secretaris Sociale Zaken, Paul Passchier.