Wet en regelgeving

Met het aannemen van de zgn. AI-act door de Raad van Ministers is bijna de laatste stap gezet, in april zal het Europees Parlement naar verwachting finaal instemmen.

Voor generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT, gaan transparantieregels gelden met name op het gebied van hun trainingsdata.

Aanbieders van chatbots in webwinkels, deepfake technieken of generatieve AI-systemen moeten ervoor zorgen dat het voor mensen duidelijk is dat ze met een AI praten of dat content door AI is gemaakt. AI-systemen met geen tot weinig risico’s voor mensen hoeven niet aan extra eisen te voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld AI-systemen voor klantenservices, voor voorraadbeheer of voor laagrisico data.

De boetes bij overtreding kunnen fors zijn, tot 35 miljoen euro of 7% van de totale omzet. Voor meer achtergrond zie ook deze presentatie uit 2021 vanuit de Europese Commissie.

Nieuws met betrekking tot Wet en regelgeving binnen AI