Samenvatting Europese AI-ACT

AI juridisch

Hier is een samenvatting van de AI-Act

Voor de meeste uitgevers zullen vooral de bepalingen van zgn. General Purpose AI van belang zijn. Voor educatieve uitgevers gelden bijzondere bepalingen inzake het gebruik van AI om onder andere leerresultaten te monitoren.

In Europa wordt nu gewerkt aan een ‘AI-Office’ die toezicht zal houden op AI-systemen die op de Europese markt komen.