Mededingingsrecht

Inleiding

Nederlandse en Europese mededingingsregels verplichten uitgevers om op voet van gelijkheid met elkaar te concurreren. Het is daarom niet toegestaan om over producten en prijzen afspraken te maken die de concurrentie beperken of waarbij misbruik wordt gemaakt van een machtspositie. Uitgeverij- en mediabedrijven hebben soms te maken met mededingingsrechtelijke problematiek. De Mediafederatie houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend bij en informeert en adviseert de leden daarover.

Standpunt

De Mediafederatie staat voor een goede naleving van het mededingingsrecht. Om te voorkomen dat bedrijven bewust of onbewust onrechtmatig handelen en daarmee zichzelf en hun brancheorganisatie schaden heeft de Mediafederatie een interne gedragscode ontwikkeld. De Mediafederatie verlangt van haar leden dat zij zich houden aan de regels in deze code.