Juridische aspecten adblockers en reclame

Nieuwsmedia, magazines en vakbladen worden betaald uit de inkomsten uit abonnementen, de verkoop van losse nummers en advertenties. Reclame levert daarmee een substantiële bijdrage aan de pluriformiteit van de media. Een daling van de advertentie-inkomsten heeft een negatieve invloed op de vitaliteit van de sector. De Mediafederatie zet zich in voor goed werkbare reclameregels, met voldoende oog voor uitgeversbelangen en het publiek dat zij bedienen.

Voorkeur voor zelfregulering

Reclame valt onder freedom of commercial speech en mag alleen om die reden al niet te veel aan banden worden gelegd. Bij maatschappelijke issues grijpen politiek en belangenorganisaties echter snel naar reclameverboden en -beperkingen, vaak zelfs zonder dat het verband tussen reclame en probleem duidelijk is. Dergelijke maatregelen bedreigen rechtstreeks de noodzakelijke inkomstenbron van media. Al meer dan vijftig jaar neemt de sector zelf haar verantwoordelijkheid voor verantwoorde reclame. De Mediafederarie volgt de ontwikkelingen op reclamegebied en adviseert de leden van de brancheverenigingen over juiste toepassing van de regels.

Adblockers

Gratis toegankelijke digitale publicaties worden doorgaans volledig uit advertentie-inkomsten bekostigd. De laatste jaren wint het gebruik van adblockers echter aan populariteit. Gebruikers kiezen hiervoor vanwege onleesbare pagina’s, zorgen over privacy en om overmatig gebruik van mobiele data tegen te gaan. Door veelvuldig gebruik van adblockers komen huidige digitale verdienmodellen onder druk te staan. Gratis toegankelijke content komt echter niet gratis tot stand. Daarom innoveren uitgevers met nieuwe verdienmodellen zoals paywalls, micropayments en gesponsorde berichten. Ook plaatsen steeds meer uitgevers banners op websites om gebruikers die een adblocker gebruiken, te vragen deze uit te zetten of een uitzondering te maken. De Mediafederatie monitort nationale en internationale ontwikkelingen rondom adblockers en voorziet de leden van de brancheverenigingen desgevraagd van advies.