Btw

Sinds 1 januari 2019 is het verlaagde btw-tarief van 9% voor zowel gedrukte als digitale uitgeefproducten van toepassing. Eindelijk was de situatie bereikt dat voor vergelijkbare producten hetzelfde btw-tarief van toepassing werd verklaard. Tot 1 januari 2019 was voor digitale uitgeefproducten namelijk het hoge btw-tarief van 21% van toepassing. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC is opgenomen dat het verlaagde btw-tarief op boeken, magazines en kranten niet meer van toepassing is met ingang van 1 januari 2026.

Standpunt

De Mediafederatie is van mening dat het niet langer toepassen van het verlaagde btw-tarief op boeken, magazines en kranten een waardeloos idee is. 

Het lezen van boeken, magazines en kranten is van grote waarde voor mens, samenleving én economie. Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Kranten en magazines voorzien de burger van betrouwbare informatie in tijden van desinformatie of geven stem aan de zorgen van burgers. De onafhankelijke journalistiek speelt daarin een vitale maatschappelijke rol.

Het lezen van boeken, magazines en kranten vergroot de taalvaardigheid en geletterdheid en maakt het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt. Terecht dus dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van het hoger onderwijs. Terecht dat in het hoofdlijnenakkoord wordt onderstreept dat een betrouwbare informatievoorziening van wezenlijk belang is in een rechtsstaat.

De voorgenomen afschaffing van het verlaagde btw-tarief op (kinder)boeken, magazines en kranten zal echter leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt al deze producten minder toegankelijk. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat boeken, magazines en kranten voor iedereen bereikbaar blijven, voor jong en oud en ook voor mensen met een kleinere beurs.

De Mediafederatie heeft dan ook vol overtuiging de oproep van een brede coalitie van organisaties om de btw niet te verhogen. http://www.geenhogerebtw.nl/