Btw

De maatschappelijke waarde van gedrukte en digitale uitgeefproducten is gelijk. Toch is het btw-tarief verschillend: 9 procent voor gedrukte en 21 procent voor digitale uitgeefproducten. Dat belemmert de innovatie in de uitgeefsector en staat de transitie van print naar digitaal onnodig in de weg. Bovendien druist het btw-verschil in tegen het beginsel van fiscale neutraliteit.

Standpunt

Uitgevers kunnen hun lezers en gebruikers niet uitleggen waarom voor vergelijkbare producten een verschillend btw-tarief geldt. Omdat de maatschappelijke functie van fysieke en digitale uitgeefproducten gelijk is, moet het btw-tarief op digitale media zo snel mogelijk worden verlaagd naar 9 procent. De Mediafederatie dringt daarom aan op spoedige aanpassing van de Europese Btw-richtlijn, zodat Nederland vervolgens ook op digitale media het verlaagde btw-tarief toe kan passen. De Mediafederatie weet zich daarin gesteund door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.