Auteursrecht en collectieve rechten

Auteursrecht

Auteursrecht stelt auteurs en uitgevers in staat om werken op de markt te brengen, want het regelt de voorwaarden en grenzen voor hoe die werken kunnen worden gebruikt. Door het auteursrecht kunnen auteurs en uitgevers investeren in nieuwe werken en innovatie. Auteursrecht is een breed onderwerp en omvat bijvoorbeeld de bescherming van werken, piraterijbestrijding, de relatie met auteurs en collectief beheer. Lees verder

Collectieve rechten

Het verlenen van rechten van makers (auteurs, journalisten etc.) aan uitgevers/exploitanten, en van uitgevers/exploitanten aan professionele afnemers en consumenten gebeurt voornamelijk en bij voorkeur via individuele afspraken. Maar in sommige gevallen is het voor consumenten en professionele gebruikers niet doenlijk om al het gebruik met alle rechthebbenden individueel af te rekenen. De transactiekosten zouden ver boven de baten uitstijgen. Dan is collectief beheer van rechten de betere oplossing voor zowel rechthebbenden als gebruikers. Lees verder