Wet DBA en freelancers

In de uitgeefsector werken zo’n 50.000 freelancers: auteurs, columnisten, fotografen, omslagontwerpers, illustratoren, webdesigners enzovoort. Zij voorzien in de behoefte van uitgeverijen aan specialismen en flexibiliteit. De rechtspositie van freelancers ligt niet wettelijk vast; opdrachtgevers moeten die per geval beoordelen. Zij moeten bijvoorbeeld bepalen of loonheffingen verplicht zijn en of andere werknemersrechten en -plichten van toepassing zijn. De Mediafederatie helpt de leden van de brancheorganisaties daarbij.

Standpunt

Freelance auteurs en redactiemedewerkers zijn onmisbaar voor de uitgeverij, vanwege hun flexibiliteit en specialismen. Het werken met freelancers gaat gepaard met administratieve lasten. De Mediafederatie doet er alles aan die zo veel mogelijk te beperken. Zo heeft de Mediafederatie met de Belastingdienst en het UWV het convenant Eigen Verklaring gesloten over een veel minder arbeidsintensieve beoordeling van de loonheffingplicht. Met de komst van de Wet DBA heeft de Mediafederatie met de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten afgesloten. De Mediafederatie is voorstander van sectorspecifieke maatregelen ter bestrijding van schijnzelfstandigheid en misbruik van de overeenkomst van opdracht. Dit voorkomt dat de uitgeefsector schade ondervindt van de bestrijding van misstanden in risicosectoren.

Links

FAQ

 • Hoe ziet de vervanger van de Wet DBA eruit?

 • Voor de zekerheid loonheffingen afdragen, is dat verstandig? (Opt-in)

 • Klopt het dat een freelancer maximaal 2 jaar bij dezelfde opdrachtgever mag werken met maximaal 3 overeenkomsten, waarna er 6 maanden tussen moet zitten?

 • Hoe lang mag een freelancer zonder onderbreking maximaal voor één opdrachtgever werken?

 • Moet een freelancer minimaal 3 opdrachtgevers per jaar hebben?

 • Freelancer woont en werkt in het buitenland. Moeten wij een modelovereenkomst aangaan?

 • Als bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking, moet de zzp’er dan zijn ondernemersaftrek terugbetalen?

 • Mag de opdrachtgever een eventuele naheffing verhalen op de freelancer?

 • Is het bij een eenmalige opdracht ook nodig een overeenkomst op te stellen?

 • Wanneer is gebruik van een modelovereenkomst zinvol?

 • Mag de opdrachtgever een kopie bewaren van een ID bewijs zoals een paspoort, om te voorkomen dat een eventuele naheffing tegen anoniementarief wordt opgelegd?

 • Het modelcontract heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Moet de opdrachtgever die datum overnemen?

 • Moet een freelancer bij elke nieuwe opdracht weer een modelovereenkomst tekenen?

 • Wat is schijnzelfstandigheid (en wat is het niet)?

 • Gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling buiten toepassing laten, hoe moet dat? En waarom?

 • Wat kan een opdrachtgever doen met andere freelancers dan auteurs en redactiemedewerkers?

 • Wat is een zzp’er/freelancer?

 • Kan voorkomen worden dat loonheffingen moeten worden ingehouden door de zzp’er via zijn eigen B.V. te laten werken?

 • Wat betekent de Wet DBA voor freelancers die eenmalig (of zeer incidenteel) een stuk inleveren?

 • Als de freelancer zich volgens de overeenkomst mag laten vervangen, zit de opdrachtgever dan safe?

 • Gaat de wet DBA alleen over kwetsbare gevallen aan de onderkant van de arbeidsmarkt?

 • Is het toegestaan een freelancer in te schakelen voor waarneming van een werknemer, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap?

 • Bieden de modelovereenkomsten voor de uitgeefsector zekerheid dat er geen naheffingen volgen?

 • Loopt een opdrachtgever ook risico op naheffingen als hij zeker weet dat hij werkt met een echte zelfstandige?

 • Welke status heeft het convenant Eigen Verklaring nu de Wet DBA is ingevoerd?

 • Handhaaft de Belastingdienst de Wet DBA op dit moment?

 • Is het nodig om gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst in de periode tot 2020?

 • Heeft de Belastingdienst een telefoonnummer voor vragen over modelovereenkomsten?

 • Hoe kan ik mijn eigen overeenkomst goedgekeurd krijgen?

 • Wat houdt de Wet DBA in?

 • Welk element van een arbeidsovereenkomst ontbreekt in de modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers?

 • Welke modelovereenkomst kan ik gebruiken in de uitgeefbranche?

 • Welke goedgekeurde modelovereenkomsten zijn er voor auteurs en redactiemedewerkers?

 • Loopt de opdrachtgever risico op een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking als hij verdergaande auteursrechtafspraken maakt dan alleen eenmalig publicatierecht?

 • Mag ik onderdelen van de auteursinstructies in de modelovereenkomst weghalen die niet van toepassing zijn?

 • Welke bepalingen van de goedgekeurde modelovereenkomsten zijn fiscaal relevant (geel gearceerd en onaantastbaar)?

 • Is de Wet DBA nog van kracht?

 • Wat zijn auteurs en redactiemedewerkers in de zin van deze modelovereenkomsten?

 • Waarom is de Wet DBA ingevoerd?

 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking?

 • Wat zijn indicatoren en contra-indicatoren van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking? (Of: do’s & don’ts om een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking te vermijden)

 • Wat is een fictieve dienstbetrekking?