Mantelpolissen

De Mediafederatie heeft verschillende mantelpolissen afgesloten als faciliteit voor de leden van de brancheorganisaties, die zich op vrijwillige basis bij een of meer van de verzekeringen kunnen aansluiten. Dat deelname vrijwillig is, staat los van de vraag of er wel of niet een verzekeringsplicht geldt (vastgelegd in de cao).

De cao legt bijvoorbeeld een verplichting op van een voorziening, maar laat de onderneming verder vrij in de keuze van de verzekeraar. De door de Mediafederatie afgesloten mantelpolissen kunnen dan uitkomst bieden. Maar ook voor niet-verplichte verzekeringen kan een mantelpolis gunstig zijn.

De mantelpolissen

Momenteel kennen we in de uitgeefsector de volgende mantelpolissen:

  • Personeelsvoorzieningen

  • WGA-uitstapverzekering

  • Zorgverzekering