Kansspelen

Uitgevers organiseren zelf promotionele kansspelen en plaatsen advertenties voor het kansspelaanbod van Nederlandse vergunninghouders. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Gedragscode promotionele kansspelen en de Wet op de kansspelen. De Mediafederatie adviseert haar leden over correcte toepassing van deze regels en waakt ervoor dat deze niet nodeloos belemmerend uitwerken voor uitgeverijs..

Promotionele kansspelen

Uitgevers van nieuwsmedia en magazines organiseren zelf promotionele kansspelen, zoals prijspuzzels en cryptogrammen, om hun lezers te plezieren en te binden. De Mediafederatie bepleit het schrappen van kleine promotionele kansspelen, met name spelen die een intellectuele inspanning vereisen zoals prijspuzzels, sudoku’s, uit de Wet op de kansspelen.
Bij promotionele kansspelen spelen geen risico’s als verslaving, illegaliteit en criminaliteit, die de basis vormen van de Wet op de kansspelen. Risico’s die daarbij wél aan de orde kunnen zijn, zoals misleiding over deelnamekosten of gebruik van persoonsgegevens, zijn al geregeld in meer algemene wetgeving. Daarom is koppeling aan zware wetgeving voor reguliere kansspelen volgens de Mediafederatie onwenselijk en onnodig. In ieder geval bestaat er geen noodzaak tot aanscherping van de regels voor promotionele kansspelen.

Verruiming advertentiemogelijkheden voor kansspelaanbod

In Europese landen die online kansspelen eerder legaliseerden, groeide de reclamemarkt voor online kansspelen flink. Omdat nieuwe toetreders hun aanbod via advertenties onder de aandacht willen brengen, juicht de Mediafederatie het onder strikte voorwaarden legaliseren van online kansspelen toe.
In juli 2016 stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe Wet op de kansspelen, waardoor legalisering van online kansspelen een stap dichterbij komt. Ook nam de Tweede Kamer moties aan om tijdslots voor gokreclames scherp te handhaven en reclames voor live-weddenschappen te verbieden. In 2017 gaat de Eerste Kamer verder met de behandeling van dit wetsvoorstel.