Consumentenzaken

Consumenten hebben een bijzondere positie in de wet: ze worden vermoed de zwakkere partij te zijn ten opzichte van bedrijven. De wet compenseert deze ongelijkheid met betrekking tot diverse consumentenzaken. De Mediafederatie zoekt voor deze consumentenzaken altijd naar een acceptabele middenweg en stemt waar nodig met de wetgever af op welke manier het doel van wetgeving kan worden bereikt zonder de uitgeefsector onnodig te schaden.

Consumentenrecht op politieke agenda

Dat consumenten beter worden beschermd dan zakelijke partijen is op zichzelf begrijpelijk. Als die bescherming de keuzevrijheid van mondige consumenten aantast en hun voordelen ontneemt waarop zij een beroep hadden willen doen, slaat de balans door. De Mediafederatie pleit in Den Haag en Brussel voor duidelijke en bruikbare regels, zonder de uitgeefsector onnodig te schaden.

Consumentenbescherming kan doorgaans op veel politieke aandacht rekenen. Dit leidt vaak tot extra rechten voor consumenten. Ook de toename van grensoverschrijdende verkopen leidt tot herziening van de consumentenbescherming. De Europese Commissie kondigde onlangs aan dat het Europese consumentenrecht in de komende jaren wordt aangepast zodat het beter functioneren in het digitale tijdperk.

Strikte regels verlengen en opzeggen van abonnementen

Vanaf 2012 is het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen van nieuwsmedia, magazines en vakbladen aan zeer strikte regels gebonden. De Mediafederatie adviseert de leden van de brancheverenigingen over het correct toepassen van de Wet Van Dam, die geldt voor alle contracten met consumenten, behalve voor het lidmaatschap van verenigingen en voor verzekeringen. Voor abonnementen op nieuwsmedia en magazines gelden bovendien soepelere regels.

De Mediafederatie adviseert de leden van de brancheverenigingen ook over andere wetten en regels die consumenten beschermen. Zo is het weggeven van een ‘gratis’ cadeau bij een abonnement niet zonder meer toegestaan en geldt voor verkoop buiten winkelruimtes, zoals op straat, online of telefonisch, extra beschermende wetgeving.