Betalingsverkeer

Sinds augustus 2014 is sprake van één Europese betaalmarkt, de Single Euro Payments Area (SEPA). Voor uitgeverij- en mediabedrijven heeft dit belangrijke wijzigingen met zich meegebracht. Verschillen tussen binnenlands en buitenlands betalingsverkeer zijn opgeheven en in Europa is het eenvoudiger om grensoverschrijdend te betalen. Aan de minimale SEPA-vereisten is voldaan, nu volgt inzet voor standaardisatie en efficiency. Beoogde positieve effecten zijn schaalvoordelen, meer concurrentie en efficiëntere betaalwijzen, met lagere kosten en tarieven tot gevolg. De komende tijd moet uitwijzen of deze voordelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Standpunt

In de sector is sprake van frequente inning van relatief lage bedragen. Een efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer is daarom belangrijk. Het betaallandschap is volop in beweging, technologische ontwikkelingen gaan snel. De Mediafederatie volgt deze ontwikkelingen en informeert haar leden. Namens de sector neemt de Mediafederatie deel aan het Giraal Stakeholders Forum, een platform waarin bedrijfsleven en banken onder leiding van de Betaalvereniging periodiek spreken over lopende projecten, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen.

Europees betalen en SEPA

Aanvullende informatie over SEPA en Europees betalen is te vinden op de website van de Betaalvereniging Nederland. Hier is ook meer informatie te vinden over de Europese incasso.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is in 2002 opgericht ter bevordering van de betrouwbaarheid, veiligheid, efficiency en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Jaarlijks publiceert het MOB een rapportage, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden beschreven.