Acquisitiefraude

Acquisitiefraude is het op misleidende wijze sluiten van overeenkomsten op basis waarvan bijvoorbeeld advertenties in tijdschriften worden geplaatst, of bedrijfsgegevens op een internetsite. Ook komt het voor dat facturen worden verstuurd voor bepaalde diensten, zoals het plaatsen van advertenties, waarvoor geen opdracht is verstrekt en die soms zelfs nooit zijn verleend (zogenaamde spookfacturen). De schade voor het bedrijfsleven als gevolg van deze hardnekkige vorm van fraude bedraagt circa 400 miljoen euro per jaar. Uitgeverij- en mediabedrijven kunnen zelf het slachtoffer worden van acquisitiefraude. Daarnaast kan acquisitiefraude het betrouwbare imago van de uitgeefsector schaden.

Standpunt

De Mediafederatie is van mening dat vertrouwen in het zakelijke verkeer essentieel is en zet zich daarom in voor het bestrijden van acquisitiefraude. Leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties houden zich aan bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van uitgaven inzichtelijk en controleerbaar is. Daarnaast informeert de Mediafederatie de leden van de aangesloten brancheorganisaties actief over actuele fraudegevallen. De Mediafederatie onderhoudt nauwe contacten met de Fraudehelpdesk, de nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude.

Fraudegevallen

De Mediafederatie heeft nauw contact met de Fraudehelpdesk. Deze organisatie is opgericht om acquisitiefraude te bestrijden. Bij de Fraudehelpdesk kunt u concrete fraudegevallen, of vermoedens daarvan, melden. Ook kunt u er terecht voor een overzicht van actuele spooknota’s en phishingmails.