Opleidingen en stages

De Mediafederatie heeft een ‘digitale wegwijzer’ ontwikkeld voor opleidingen, trainingen en stageplaatsen op het gebied van media, communicatie en creatie. Doel is bedrijven in de uitgeefbranche te helpen bij het vinden van goede opleidingen voor hun werknemers en bij het plaatsen van stagiaires.

uitgeverijbedrijf.nl

Via de digitale wegwijzer vindt u een overzicht van trainingen en trainingsinstituten voor professionals. Ook kunt u zoeken naar mediaopleidingen (mbo, hbo en wo). Bent u op zoek naar een stagiair, dan vindt u daarover meer informatie via stageplaatsen.

De digitale wegwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Mediastages.
Een andere interessante website voor (mbo-)opleidingen voor de creatieve industrie is die van GOC.

De Mediafederatie Academy

De Mediafederatie organiseert zelf ook trainingen en seminars. Door de voortschrijdende technologisering en mediaconvergentie in de uitgeefindustrie is er binnen alle uitgeefsectoren behoefte aan permanente kennis- en vaardigheidsontwikkeling. De Mediafederatie Academy voorziet in deze behoefte.