Mobiliteitscentrum C3

Op initiatief van de sociale partners in de grafimedia- en uitgeverijbranche (KVGO, de Mediafederatie, FNV KIEM en CNV Media) is Mobiliteitscentrum C3 in het leven geroepen. ‘C3’ staat voor Centrum Creatieve Carrières. C3 is het eerste mobiliteitscentrum in Nederland dat Europese subsidie heeft aangevraagd.

Werkgevers kunnen bij C3 terecht voor onder andere:

  • herplaatsing en begeleiding van boventallige werknemers;

  • scholing en begeleiding van werknemers;

  • het behouden van personeel en het optimaliseren van inzet;

  • informatie over en hulp bij het aanvragen van diverse Europese en nationale subsidieregelingen.

Werknemers kunnen bij C3 terecht voor onder andere:

  • begeleiding naar een andere baan of betere positie op de arbeidsmarkt;

  • advies over loopbaanbegeleiding en outplacement;

  • vacatures en sollicitatietips;

  • advies over preventieve maatregelen.