Auteursrecht

Het auteursrecht stelt uitgevers/mediabedrijven en makers (auteurs, journalisten, fotografen, vertalers etc.)  in staat om werken op de markt te brengen. Door het auteursrecht kunnen uitgevers/mediabedrijven en makers blijven investeren in nieuwe werken en innovatie. Auteursrecht is een breed onderwerp en omvat bijvoorbeeld de bescherming en exploitatie van werken, piraterijbestrijding, de relatie met makers, uitzonderingen zoals het citaatrecht en leenrecht, en collectief beheer.

Standpunt

Uitgeverijen/mediabedrijven hebben groot belang bij een sterk auteursrecht. Het is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden waar de Mediafederatie zich sterk voor maakt. Het Nederlandse auteursrechtstelsel heeft bewezen flexibel te zijn en zich aan te passen aan technologische ontwikkelingen. Zelfregulering is een effectief instrument om flexibel in te spelen op marktontwikkelingen.

Auteurscontractenrecht

Na de invoering van het nieuwe auteurscontractenrecht in 2015 in is de contractuele positie van makers die niet in loondienst zijn (zoals auteurs, freelance journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers/mediabedrijven) op een aantal gebieden gewijzigd en vastgelegd in de Auteurswet. Er zijn bijzondere bepalingen opgenomen ten aanzien van Open Access voor een kort werk van wetenschap en is de (vrijwillige) geschillencommissie ingevoerd. Ook zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het niet gebruik maken van de exploitatiemogelijkheden van het werk (non-usus) en een ‘bestsellerbepaling’.

Door de implementatie van de Europese richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt hebben persuitgevers een eigenstandig ‘persuitgeversrecht’ gekregen en zijn onder andere bepalingen opgenomen met betrekking tot Tekst- en datamining, werken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn en een transparantieverplichting voor exploitanten naar makers.

  • Toegankelijk maken van werken door Dedicon

  • de Mediafederatie Wat kan een opdrachtgever doen met andere freelancers dan auteurs en redactiemedewerkers?