Duurzame materialen

Donderdag 4 april 2024: Duurzame materialen

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen. Duurzamer handelen is noodzakelijk. Steeds meer overheden en bedrijven hebben een duurzaam inkoopbeleid, onder meer voor communicatiemiddelen. Onder consumenten stijgt de vraag naar groene producten.

Bij het produceren van gedrukte media, zoals boeken, tijdschriften en kranten, wordt het milieu soms onnodig belast. Te hoge oplages en inefficiënte productieprocessen leiden tot verspilling van grondstoffen en andere materialen. De workshop Duurzame materialen beoogt bewustwording en verduurzaming in het productieproces van gedrukte media. Doe mee aan deze workshop en leer (nog) groenere producten te maken.

Na deze inspirerende sessie:

  • Weet je wat de impact is van diverse materialen;

  • Weet je hoe verduurzaming van invloed is op reputatie en kostenreductie;

  • Weet je waar je op moet letten als je een duurzaam product wilt realiseren;

  • Weet je welke concrete stappen je moet zetten om een duurzamer proces op gang te brengen met betrekking tot verbruik van energie en materialen;

  • Heb je handvatten om je product werkelijk te verduurzamen en kun je je leveranciers daarop aansturen;

Ben je geïnformeerd en gemotiveerd om (een bijdrage te leveren aan) je organisatie klaar te stomen voor duurzaam uitgeven.

Download hier het programma (PDF).


Sprekers

Pieter Kers

Boekenmaker
Studio Kers

Na een economische én een creatieve opleiding is Pieter midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later begon hij voor zichzelf. Hij heeft talloze boeken en verwante projecten ontwikkeld, ontworpen en/of gerealiseerd. Sinds 2010 houdt Pieter zich bezig met duurzame grafische producten. Hij heeft zich verdiept in alle aspecten die hierbij een rol spelen. In combinatie met zijn ervaring binnen uitgeverijen stelt de opgedane kennis hem in staat alle betrokkenen bij een uitgeefproces te informeren en inspireren over duurzaamheid.


Programma

09:00

Inloop

09:15

Duurzaamheid en het uitgeefvak, vorm en uitvoering van het product, materialen en hun impact, grafische productie en verbruik (van energie en materialen) en de duurzaamheid van het product na de productfase

Tussendoor zullen er korte pauzes zijn

11:45

Update vanuit de Mediafederatie: Plannen en projecten op het gebied van duurzaamheid door Sanne Walraven (GAU)

12:00

Einde programma