Auteursrecht - de nieuwste ontwikkelingen

Donderdag 6 april 2023: Webinar Auteursrecht - de nieuwste ontwikkelingen

Deze online bijeenkomst gaat over de vernieuwingen en veranderingen rondom auteursrecht en collectief beheer. Wat zijn deze ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan, wat betekent het voor je dagelijkse praktijk?

Programma (pdf) volgt nog.


Sprekers

Martijn David

Algemeen Secretaris
de Mediafederatie
Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU), Senior Adviseur Intellectueel Eigendom (IE), Collectieve Rechten en Privacy bij de Mediafederatie
GAU

Barry Pijnacker

Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Cedar BV
Stichting UvO, Cedar BV
Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten
Cedar

Programma

09:00

Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders

09:15

Auteursrecht, update nieuwste ontwikkelingen, door Martijn David

Martijn gaat in op de nieuwe of veranderde bepalingen in de auteurswet zoals die naar aanleiding van de nieuwe Europese wetgeving is gaan gelden per 1 januari 2021.

10:00

Pauze

10:15

Het bonte landschap van collectieve regelingen en de impact van de digitale versnelling, door Barry Pijnacker

Barry schetst de achtergronden, nut en noodzaak van het collectief beheer voor uitgevers (leenrecht, thuiskopie, reprorecht en de regelingen van Stichting UvO in het onderwijs). Daarnaast bespreekt hij de ontwikkelingen en de mogelijke impact hiervan op deze regelingen.

11:00

Pauze

11:15

Inbreuk en illegaliteit, door Tim Kuik

De auteursrechthebbende bepaalt wie zijn/haar werk mag publiceren (openbaarmaken) of reproduceren (verveelvoudigen). Maar wat kan je doen als iemand hyperlinks aanbiedt naar jouw informatie die zonder jouw toestemming online is gezet of illegaal gekopieerde e-books aanbiedt? Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens o.a. auteurs, kunstenaars en uitgevers. Tim vertelt aan de hand van concrete voorbeelden, welke handhavingsmogelijkheden er zijn, en hoe ook auteursrechthebbenden kunnen helpen inbreuken tegen te gaan.

12:00

Vragenronde en afsluiting programma