Auteursrecht - introductie en laatste ontwikkelingen

Donderdag 6 april 2023: Webinar Auteursrecht - introductie en de laatste ontwikkelingen

Deze online bijeenkomst gaat over de basis/introductie van auteursrecht en nieuwe ontwikkelingen. En over collectief beheer. Wat zijn de ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan, wat betekent het voor je dagelijkse praktijk?

Bekijk hier het programma (pdf).


Sprekers

Martijn David

Algemeen Secretaris
de Mediafederatie

Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU), Senior Adviseur Intellectueel Eigendom (IE), Collectieve Rechten en Privacy bij de Mediafederatie. Martijn David werkte lang voor algemene uitgeverijen voordat hij in 2012 bij de GAU en later de Mediafederatie in dienst kwam. Hij geeft deze cursus nu een aantal jaren maar adviseert ook individuele leden en is betrokken bij de lobby voor het auteursrecht in Den Haag en Brussel.

Barry Pijnacker

Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Cedar BV
Stichting UvO, Cedar BV

Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (Cedar). Cedar maakt zich sterk voor het belang van auteursrechthebbenden.


Programma

09:15

Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders

09:30

Algemene introductie op auteursrecht, door Martijn David

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet 1912) 
Martijn maakt concreet wat het auteursrecht precies is en wat nu wel en niet beschermd wordt. Vele onderwerpen komen aan de orde, zoals contracteren, specifieke zaken rondom digitaal gebruik, recente rechterlijke uitspraken, onder andere over het gebruik van foto’s op websites en het gebruikmaken van afbeeldingen van ‘bekende’ personen. In het tweede deel na de pauze zullen uitzonderingen zoals het citaatrecht en Open Access ter sprake komen. Er worden vooral veel praktijkvoorbeelden gebruikt.

10:15

Pauze

10:30

Het bonte landschap van collectieve regelingen en de impact van de digitale versnelling, door Barry Pijnacker

Barry schetst de achtergronden, nut en noodzaak van het collectief beheer voor uitgevers (leenrecht, thuiskopie, reprorecht en de regelingen van Stichting UvO in het onderwijs). Daarnaast bespreekt hij de ontwikkelingen en de mogelijke impact hiervan op deze regelingen.

11:30

Pauze

11:45

Vervolg introductie auteursrecht en update van ontwikkelingen auteursrecht, door Martijn David

12:30

Afsluiting