Wouter van Gils nieuwe voorzitter Mediafederatie

PERSBERICHT

Wouter van Gils nieuwe voorzitter Mediafederatie

Wouter van Gils is per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de Mediafederatie. De Algemene Ledenvergadering heeft met de voordracht van Wouter tot voorzitter ingestemd. Hij volgt Derk Haank op die vanaf 2016 in twee zittingstermijnen de voorzittersrol heeft vervuld. Naast het voorzitterschap van de Mediafederatie neemt Wouter ook de voorzittersrol van Derk Haank over in de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf.

Beide verenigingen zijn Derk Haank veel dank verschuldigd voor zijn bijdragen in de afgelopen jaren. Tijdens zijn voorzitterschap zijn belangrijke dossiers zoals het toepassen van het verlaagde btw-tarief op digitale producten en een nieuw convenant Reprorecht tot stand gebracht.

Wouter van Gils heeft een lange carrière in de uitgeverswereld doorgemaakt. Na een start bij Sdu uitgevers werd hij directeur van de Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In de jaren daarna was hij onder andere directeur van Unieboek en directeur/uitgever geschiedenis en filosofie bij Boom. Hij heeft vele bestuursfuncties vervuld, waaronder bij de Stichting Writers Unlimited, de Stichting (Libris) Literatuur Prijs, voorzitter Raad van Advies KVB en voorzitter dr. P.A. Tiele-Stichting. Ook was hij bestuurslid bij de Stichting Reprorecht, voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en lid van Media voor Vak en Wetenschap (MVW).

Wouter neemt deze nieuwe rol graag op zich: “zowel nationaal als internationaal bevindt de uitgeverijsector zich in een transitie met tal van nieuwe kansen en mogelijkheden voor zowel producenten als consumenten. In veel opzichten dus interessante en spannende tijden voor de sector.”

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland. De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s, waaronder auteursrecht en collectieve rechten, privacy, duurzaamheid, AI, btw en sociaal beleid. Voor uitgeverij- en mediabedrijven vormt de Mediafederatie daarnaast een platform voor kennisdeling en innovatie.

Binnen de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf zijn alle activiteiten op het terrein van collectieve arbeidsvoorwaarden ondergebracht.