Vernieuwde Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking

Op 1 januari 2022 is de vernieuwde Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking in werking getreden.


Deze regeling is een aanpassing van een regeling die al sinds 1985 tussen de Mediafederatie (v/h NUV) en de blindenbibliotheken bestaat over het vervaardigen en/of beschikbaar stellen van brailleboeken en gesproken boeken bestemd voor leesgehandicapten.

Mede door internationale nieuwe wetgeving, het WIPO Marrakesh Verdrag en de Nederlandse implementatiewet die op 11 oktober 2018 van kracht is geworden, was een aanpassing van deze regeling noodzakelijk. Een van de belangrijkste verschillen is dat door de nieuwe wetgeving er geen plicht meer bestaat tot billijke vergoeding van rechthebbenden.

De regeling ziet alleen toe op het omzetten van werken voor mensen met een leesbeperking en alleen als het noodzakelijk wegens die leesbeperking. Tevens spannen zij zich in om misbruik tegen te gaan. De regeling ziet toe op Algemene lectuur, Tijdschriften en Dagbladen en Studieliteratuur.

De regeling is een overeenkomst tussen de Mediafederatie, de Koninklijke Bibliotheek (mede namens de Bibliotheekservice Passend Lezen, de Christelijke Blinden Bibliotheek en de lokale bibliotheken) en de Stichting Dedicon.

De volledige regeling kunt u hier downloaden.