Uitstel Belasting betaling verlengd tot eind maart

Om ondernemers tegemoet te komen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel zou gisteren aflopen, maar sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor ondernemers die dit door de blijvende coronamaatregelen nog nodig hebben. Momenteel hebben ruim 264.000 ondernemers een totale openstaande belastingschuld van 18,7 miljard euro. In totaal hebben ruim 380.000 ondernemers van de regeling gebruik gemaakt.

Ondernemers die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Andere ondernemers kunnen tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

In de periode van de verplichte sluiting hebben sportscholen online sportlessen aangeboden. Om die tegemoet te komen, voert het kabinet ook met terugwerkende kracht het verlaagd btw-tarief op online sportlessen weer in voor de periode van 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022. » Lees meer