Tekst cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is gereed

De tekst van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is gereed, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en hier (inclusief nieuwe loontabellen) te raadplegen.
Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) volgt z.s.m. na ontvangst van de vereiste documenten (representativiteitscijfers).
De nieuwe cao-tekst wordt in de komende weken verwerkt in de website uitgeverijbedrijf.nl