Rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit vanaf 2024

Heeft jouw organisatie meer dan 100 werknemers? Dan ben je vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over de afgelegde zakelijke- en woon-werkkilometers per werknemer. Om aan de rapportageplicht te voldoen, heeft de overheid een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. In deze handreiking staat opgenomen welke gegevens je moet verzamelen, inclusief tips hoe gegevens verzameld kunnen worden. De Duurzame Adviseurs heeft een samenvatting van de handleiding gemaakt.

Samenvatting handreiking werkgebonden personenmobilitieit – DDA

Handreiking IenW-Gegevensverzameling-werkgebonden-personenmobiliteit 

Waarom rapporteren?

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Het rapport biedt inzicht in deze CO2 uitstoot.