Premies en bijdragen 2022

Hierbij treft u aan de op dit moment bekende premies en bijdragen die in 2022 voor de verschillende regelingen en verzekeringen van toepassing zijn.

https://mediafederatie.nl/app/uploads/2021/11/PREMIES-VOLKS-EN-WERKNEMERSVERZKERINGEN-stcrt-2022.pdf