Praktische sjablonen voor een transitieplan: het wijzigen van de pensioenregeling door arbeidsvoorwaardenoverleg

Het transitieplan vormt de basis voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zijn hierin opgenomen. Voor pensioenregelingen bij pensioenfondsen geldt dat dit plan definitief moet zijn op 1 januari 2025. Voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of een PPI, geldt 1 oktober 2026 als uiterste datum waarop het transitieplan gereed dient te zijn. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de inhoud en voor het tijdig en volledig opleveren van het transitieplan.

 

Wat is een transitieplan?

Het transitieplan is een belangrijk informatiedocument voor de werknemers en indien van toepassing de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering én de pensioenuitvoerders.

Het is een verantwoording waarom voor deze invulling van de nieuwe pensioenregeling is gekozen, hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en waarom er sprake is van een evenwichtige overstap. Het transitieplan vermeldt niet alleen het eindresultaat maar geeft ook een beschrijving van de afwegingen die geleid hebben tot de gemaakte keuzes, de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden, voorzien van berekeningen.

Sjablonen

Via onderstaande sjablonen (verzekeraar of premiepensioeninstelling/pensioenfonds/) die op uw bedrijfssituatie van toepassing is kunt u alvast een begin maken. Het indienen van het transitieplan bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe pensioenregeling is een mijlpaal en de afsluiting van het arbeidsvoorwaardelijk overleg over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit houdt in dat de pensioenuitvoerder met de uitvoering aan de slag kan en de fase van overleg en instemming van de werknemers(vertegenwoordiging) is afgerond.

Sommige pensioenfondsen hanteren een eigen sjabloon, bijvoorbeeld pensioenfonds PGB.

 Transitieplan verzekeraar/premiepensioeninstelling (ppi)

 Transitieplan Pensioenfonds

 

 

 

BRON: AWVN en www.werkenaanonspensioen.nl