Nieuwe handboeken en referentiefuncties voor functiegroep Dagbladuitgeverijbedrijf en Dagbladjournalisten beschikbaar

17, respectievelijk 10 jaar na de introductie van de functiegebouwen voor Dagbladjournalisten en Dagbladuitgeverijbedrijf zijn deze functiegebouwen en hun referentiefuncties in de cao voor het Uitgeverijbedrijf geactualiseerd en aangevuld met nieuwe referentiefuncties die vandaag de dag niet meer zijn weg te denken in de wereld van de dagbladjournalistiek en het dagbladuitgeverijbedrijf. De cao-partijen zijn blij met het bereikte resultaat.

Om de overgang te vergemakkelijken zijn de referentiefuncties tot 1 maart 2023 en de referentiefuncties vanaf 1 maart 2023 op de website uitgeverijbedrijf te raadplegen én de nieuwe en geactualiseerde referentiefuncties in Word te downloaden zodat deze voor het maken van een eigen bedrijfsspecifieke functieomschrijving kunnen worden gebruikt.

Handboek functiegroep Dagbladuitgeverijbedrijf

Handboek functiegroep Dagbladjournalisten

Referentiefuncties functiegroep Dagbladuitgeverijbedrijf

Referentiefuncties functiegroep Dagbladjournalisten