Nieuwe EU-wet moet loonkloof dichten

De Europese Raad heeft afgelopen week ingestemd met regelgeving die moet leiden tot meer transparantie over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Werknemers kunnen straks zien wat collega's gemiddeld verdienen. En bedrijven met meer dan honderd werknemers moeten periodiek over hun loonkloofbeleid rapporteren.

Het kan wel nog drie jaar duren voordat deze wet in Nederland is omgezet in nationale wetgeving. Sommige bedrijven spannen zich al in om de loonkloof te verkleinen, maar er komt dus een wettelijke verplichting.

Hoe groot is de loonkloof?

Vrouwen verdienen bijna 13 procent per uur minder dan mannen, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over 2022. Dat percentage is niet gecorrigeerd voor verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van ervaring, opleidingsniveau en leeftijd. De meest recente gecorrigeerde cijfers zijn uit 2020. Toen was er een gecorrigeerd loonverschil van 6 procent.

 Bron: NOS.nl