Nieuwe EU-verordening voor tijdschrift- en boekenuitgevers

30 december 2024 gaat een nieuwe EU-wet in, die klimaatverandering door ontbossing en de aantasting van bos moet tegengaan: de EUDR.

De Regulation on Deforestation-free products (EUDR) schrijft voor dat alleen goederen en producten op de markt gebracht mogen worden, die niet zorgen voor ontbossing of aantasting van bossen. Daarnaast moet het legaal geproduceerd zijn. Producten die hun herkomst vinden in gebieden die na 30 december 2020 ontbost zijn, mogen niet op de EU-markt worden gebracht (of worden geëxporteerd). Hout (en de daarvan afgeleide producten zoals papier en dus boeken en tijdschriften) is één van de grondstoffen waar de regeling over gaat en dus hebben ook uitgeverijen zich hieraan te houden. Bedrijven zullen moeten kunnen aantonen dat de herkomst van hun producten legaal én traceerbaar is. Zeker wanneer buiten de EU wordt gedrukt of het papier daar vandaan komt.

De EUDR geldt zowel voor grote als kleinere ondernemingen, en ook voor eenmanszaken. Micro-ondernemingen en MKB-bedrijven hoeven zich pas vanaf juni 2025 aan de EUDR te houden.

 Bekijk op de website van de NVWA wat de wetgeving inhoudt en bekijk via de EUDR regelhulp hoe u zich kunt voorbereiden op de wet.

 2 juli organiseert de Mediafederatie Academy een lunchwebinar over de EUDR, in samenwerking met de Federation of European Publishers.