Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023

De leden van de cao-partijen hebben met een ruime meerderheid (méér dan 90%) ingestemd met het onderhandelingsresultaat - dat bereikt is na een lange periode van onderhandelen met acht onderhandelingsrondes. De cao heeft een looptijd van 24 maanden (1 januari 2022 t/m 31 december 2023). Gedurende de looptijd van de cao stijgen de salarissen per 1 juli 2022 met 2,9% en per 1 april 2023 met 2,6%. De nieuwe cao-tekst wordt besproken in een paritair samengestelde redactiecommissie en na goedkeuring gepubliceerd op www.uitgeverijbedrijf.nl en aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna volgt het verzoek tot algemeen verbindend verklaren.