Nieuwe Arbowet

[intro]Per 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche-)RI&E.[/intro]

In de branche RI&E Gezond Uitgeven! zijn de wijzigingen in een tweetal vragen verwerkt. Deze treft u aan onder het thema Arbo- en Verzuimbeleid. Over de rol invulling van de preventiemedewerker is op de website Gezond Uitgeven! aanvullende informatie opgenomen.

Voor achtergronden kan ook de digitale toolkit op Arboportaal geraadpleegd worden.