In acht stappen gratis privacyverklaring op maat

Met een gratis tool op www.veiliginternetten.nl maken ondernemers een privacyverklaring op maat waarmee zij consumenten informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.

De uit acht vragen bestaande tool maakt het voor ondernemers eenvoudiger om te voldoen aan de wettelijke verplichting een privacyverklaring te hebben. Hiervoor is geen vergaande technische of juridische kennis nodig. Dat maakt de tool laagdrempelig voor iedere ondernemer. Waar mogelijk is juridisch taalgebruik vermeden.

Dit geldt ook voor de privacyverklaring die gegenereerd wordt. De tekst is daardoor ook begrijpelijker voor de consument. De tool is te vinden op www.veiliginternetten.nl.