Eerste Kamer akkoord met minimumloon bij overeenkomst van opdracht

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van deze wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (OVO).

Door deze wetswijziging gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een OVO, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer beschouwd worden. De wetswijziging moet oneigenlijk gebruik van de OVO tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.