De petitie '21% btw, een waardeloos idee' al meer dan 170.000 keer getekend

Afgelopen woensdag opende CPNB, samen met de GAU en de KBb de petitie '21%, een waardeloos idee' en vanochtend staat de teller van het aantal handtekeningen onder deze petitie op meer dan 170.000. De actie loopt nog door. De dagbladen kleuren vandaag een beetje rood en de actieposter zal in steeds meer etalages van boekwinkels hangen en in bibliotheken te vinden zijn. Een mooie actie waar de drijvende krachten achter deze actie trots op mogen zijn.

 De centrale boodschap van de actie is:

 Boeken lezen is van grote waarde voor mens, samenleving én economie. Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Taalvaardigheid en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt.  Terecht dus dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van het hoger onderwijs. De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal echter leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse (kinder)boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs! 

 We roepen daarom iedereen op deze petitie te tekenen en te zorgen dat de btw op boeken laag blijft.

De afgelopen dagen is de voorgenomen hogere btw op boeken, magazines en kranten veel bekritiseerd in kranten en op radio en tv. De komende maanden zullen wij vanuit de brancheverenigingen die zijn aangesloten bij de Mediafederatie en vanuit de Mediafederatie zelf, in samenwerking met andere organisaties (waaronder NDP Nieuwsmedia), feiten en argumenten blijven aandragen en kenbaar maken aan de politiek om dit voorgenomen besluit tot een hogere btw op boeken, magazines en kranten van tafel te krijgen.