Cao voor het Uitgeverijbedrijf is algemeen verbindend verklaard

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (01-08-2020 t/m 31-12-2021) is per 26 november ’21 algemeen verbindend verklaard
en is daarmee bindend voor alle georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers in de sector.
Deze algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.
Vanwege enkele technische cao-aspecten heeft de avv-procedure helaas wat langer geduurd. De verwachting is
dat de avv-procedure voor de nieuwe cao sneller gaat verlopen.

De algemeen verbindend verklaarde cao is te raadplegen via onderstaande link:
Staatscourant 2021, 44782 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)