Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de Mediafederatie (voorheen NUV/Nederlands Uitgevers Verbond) een jaarverslag om haar leden en andere stakeholders te informeren over de speerpunten en activiteiten van de Mediafederatie en de aangesloten brancheverenigingen. Daarnaast staat daarin waar de verenigingen zich in de komende jaren op richten. Achter in het jaarverslag staan kengetallen met betrekking tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in de sector, belicht vanuit diverse perspectieven, en de bruto-mediabestedingen naar mediumtype. Aan het jaarverslag 2016 zijn via factsheets allerhande actuele feiten en cijfers over de diverse branches toegevoegd.

Jaarverslag 2016

Overige jaarverslagen zijn opvraagbaar bij mevr. Marga Groen.