Toch meer coulance voor belastingschuld door corona

De Tweede Kamer draagt het kabinet op ondernemingen alsnog meer tijd te geven om de belastingschuld af te lossen die zij tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Een VVD-motie die verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken, CDA) vraagt levensvatbare bedrijven zeven jaar in plaats van vijf jaar te gunnen, werd donderdag door een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

Vorige week zei Van Rij nog dat alle bedrijven vanaf 1 oktober moeten beginnen met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld, en dat zij daar zestig maanden de tijd voor krijgen. Het oprekken van de terugbetaaltermijn noemde hij toen nog ‘zeer onwenselijk’, omdat het kabinet niet grondig kan toetsen op levensvatbaarheid en dus de deur openzet voor oneigenlijk gebruik.

Maar tijdens een debat over het coronasteunpakket afgelopen dinsdag had de staatssecretaris geen bezwaar tegen het VVD-voorstel, dat extra uitstel op verzoek verleent na een ‘lichte toets voor levensvatbaarheid’.

Nieuwe toezegging
De VVD-motie werd ook door de overige coalitiepartners en de oppositiepartijen PVV en SGP ondertekend. Daardoor stond bij voorbaat al vast dat zij zou worden aangenomen. Alleen GroenLinks en Volt stemden tegen de motie.

De verlenging komt bovenop de toezeggingen die Van Rij vorige week deed om bedrijven te helpen die door terugbetaling van hun belastingschuld in de problemen dreigen te raken. Het kabinet zei toen dat bedrijven per kwartaal in plaats van maandelijks mogen aflossen. Ook kunnen ze een aflossingspauze vragen. Dat laatste is bedoeld voor bedrijven die sterk wisselende omzetten hebben wegens seizoensinvloeden.

Er staat nu nog een belastingschuld van €21 mrd open, verdeeld over zo’n 280.000 ondernemingen. Oorspronkelijk bedroeg de uitstaande schuld €47 mrd, maar ondertussen hebben 248.000 bedrijven een start gemaakt met aflossen of hun schuld volledig afgelost.

Hoog risico
De hoogte van het schuldbedrag varieert per bedrijf. Zo heeft het gros van de ondernemingen (65%) een schuld van minder dan €25.000, wat zou betekenen dat ze bij een terugbetaaltermijn van vijf jaar maximaal €416 per maand zou moeten aflossen. Maar de overige 35% staat voor aanzienlijk meer in het krijt bij de Belastingdienst, namelijk €195.000 gemiddeld. Die zouden dan tot €3250 per maand moeten aflossen.

Niet iedereen zal kunnen terugbetalen, denkt de Belastingdienst. Op grond van data-analyses heeft de dienst één op de vijf bedrijven met een belastingschuld ingedeeld in een ‘hoog risicocategorie’ omdat ze meer dan de helft van wat zij aan fiscale nettowinst behaalden pre-corona straks in moeten zetten om hun schuld af te lossen. In de voorjaarsnota heeft Van Rij dan de verwachte belastingontvangsten ook met €6 mrd verlaagd.

Bron: FD, Artikel 7 juli 2022