Nieuwe quarantainemaatregelen

Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Vanaf 26 januari 2022 hoeft u niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als u geen klachten heeft en u in een essentieel bedrijfsproces werkt. U en uw werkgever moeten voldoen aan de regels op deze pagina.

Werknemer in essentieel bedrijfsproces hoeft niet in quarantaine
Een werknemer die werkt in een essentieel bedrijfsproces hoeft niet in quarantaine na nauw contact met iemand die besmet is met corona. Of als de werknemer een huisgenoot met corona heeft. De werknemer heeft geen coronaklachten. De werknemer en de werkgever moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nauw contact
U had nauw contact met een coronapatiënt als u:
• binnen 24 uur;
• minimaal 15 minuten;
• binnen 1,5 meter van iemand met corona was.

Uitzonderingen op de quarantaineregels
• Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemer wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd.
• De werknemer kan niet vervangen worden.
• De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
• Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

Werkgever maakt afspraken over essentiële bedrijfsprocessen
De werkgever overlegt met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering over welke functies essentieel zijn. De werkgever heeft instemming nodig van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Of vraagt de personeelsvergadering om advies.

Overige voorwaarden
• Werkgever en werknemers maken in goed overleg afspraken over welke bedrijfsprocessen essentieel zijn.
• De werkgever neemt alle actuele risico’s, waaronder quarantaineregels, de eventuele gevolgen daarvan en mogelijke uitzonderingen, op in de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).
• De werkgever en/of werknemers kunnen een bedrijfsarts of arbodienst om advies vragen vanuit diens verantwoordelijkheid voor de infectiepreventie (op basis van de RI&E). De uitzonderingen voor essentiële bedrijfsprocessen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico’s op de werkvloer.
• De werknemer heeft altijd de keuze in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen.
• Er geen sprake is van testplicht.

Afspraken als een werknemer naar het werk gaat
De werkgever en de werknemer maken afspraken om de veiligheid op de werkplek te bewaken. Daarbij gelden de volgende regels:
• De werknemer doet dagelijks een zelftest voor de werknemer aan het werk gaat. De werkgever stelt deze zelftesten kosteloos beschikbaar.
• De werknemer laat zich op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon testen bij de GGD.
• Op de werkplek zorgt de werkgever voor mondneusmaskers.
• Op de werkplek houdt iedereen zo goed mogelijk 1,5 meter afstand.
• De werkgever zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
• De werknemer gaat bij klachten direct naar huis en in quarantaine.
• Deze richtlijnen doen geen inbreuk op de bestaande arbeidsverhoudingen en op de werknemersrechten.

De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen.

Klachten over onveilig werk
Werknemers kunnen klachten of signalen over de veiligheid op de werkplek of de omstandigheden waarin moet worden gewerkt melden bij Arbeidsinspectie. Voor de zorgsector gelden de bestaande protocollen.

Handreiking SER om verspreiding corona te voorkomen
De sociale partners hebben binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.

Verantwoordelijk
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport