Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

Op vrijdag 1 juli om 10.00 uur kan het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren.

Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren over de subsidieregelingen om een opleiding of cursus te volgen. Het STAP-budget is populair: tijdens de eerste ronde (maart/april) vroegen ruim 35.000 mensen subsidie aan. Voor het 2e tijdvak hebben ruim 45.000 mensen een aanvraag ingediend waardoor op 3 mei rond 20.30 uur geen budget voor deze periode meer beschikbaar was. Dus wees er op tijd bij!!

Als het STAP-budget wordt aangevraagd dan moet de opleiding/cursus starten vanaf 4 weken na het aanvraagmoment (na 29 juli 2022) en uiterlijk 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak (uiterlijk november 2022). De aanvraag voor het STAP-budget gaat via het STAP-portaal: https://www.stapuwv.nl/login. Voor de aanvraag dient de medewerker eerst te beschikken over een DigiD en het STAP-aanmeldbewijs van de opleider. Dit bestand moet worden geüpload bij de aanvraag. De erkende opleiders zijn te vinden via: https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register?29-1.-components-1-component-agePopup-ageForm